Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Standardizirani popisi del za stavbe v oktobru v javni razpravi

 

Po več kot dveh letih priprave so standardizirani opisi del za stavbe nared za javno razpravo. Pri pripravi smo se oprli na avstrijske standardizirane opise, ki smo jih prilagodili na slovenske razmere, prakso in zakonodajo. Tekom projekta se je izkazalo, da so bile potrebne prilagoditve precej obsežne, v marsikaterem delu pa so terjale tudi široko razpravo in usklajevanje tako znotraj posamezne stroke, kot med strokami. Kot precej zahtevno se je izkazala tudi uskladitev izrazoslovja. Opise so pripravljale tri skupine, in sicer ločeno za gradbeno obrtniška dela, področje strojnih inštalacij in področje elektroinštalacij. Vlogo vodje projekta je opravljal Tone Kastelic.

Gre za prvo verzijo baze standardiziranih opisov, ki se bo na osnovi novih spoznanj in priporočil uporabnikov ter novih tehnologij in materialov v prihodnosti stalno popravljala in dopolnjevala s ciljem večje preglednosti in uporabnosti. Standardizirani opisi vsebujejo skupine, ki so pri nas bolj pogoste in običajne, nekatere skupine, ki so sicer del avstrijskih standardiziranih opisov, pa se zaradi večje preglednosti in z namenom, da se najpomembnejši del opisov lahko prične čim prej uporabljati, za sedaj niso pripravile. V odvisnosti od potreb iz prakse, se bodo standardizirani opisi del v prihodnje še dopolnjevali. Avstrijska praksa je, da praviloma objavljajo dopolnjeno bazo vsake tri leta. Glede na to, da gre za prvo slovensko verzijo, ki jo je potrebno v praksi še preizkusiti, je pričakovati, da bo perioda popravkov v prvem obdobju pogostejša, nato pa se bo sčasoma približevala avstrijski praksi.

Standardizirani opisi del za stavbe bodo po končni objavi služili kot pripomoček udeležencem pri gradnji, ki se ga bodo lahko poslužili po dogovoru, končni cilj naloge pa je, da bi bila baza standardiziranih opisov splošno uporabljena, odobrena od pristojnih inštitucij in javno potrjena z ustreznimi akti ali standardi. Ker gre le za bazo, je v prihodnosti smiselna tudi priprava ustreznega programskega orodja za izdelavo popisov del.

Vabimo vas, da pripombe na standardizirane opise del za stavbe podate do 31.10.2022 na naslov dejan.prebil@izs.si.

Gradivo za Standardizirane opise del za stavbe, ki so v javni obravnavi, je objavljeno spodaj:

Vsebina gradiv in uvod

Splošna uvodna pojasnila

Gradbena in obrtniška dela

Strojne inštalacije

Elektroinštalacije

 

Novica je bila objavljena na spletni strani 30.09.2022.

Nazaj