Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR



Novice

Standard o standardni praksi pri načrtovanju in gradnji trajnostne infrastrukture

Ameriško združenje gradbenih inženirjev (American Society of Civil Engineers; ASCE), pridruženi član Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), je leta 2023 objavilo tematski standard o standardni praksi pri načrtovanju in gradnji trajnostne infrastrukture z naslovom »Standard Practice for Sustainable Infrastructure (73-23)«

Standard je bil objavljen z namenom spodbujanja razvoja trajnostnih rešitev v celotnem življenjskem ciklu infrastrukture.
Standard je bil razvit in sprejet na soglasen način v skladu s postopkom, akreditiranim pri Ameriškem nacionalnem inštitutu za standardizacijo, ki zagotavlja odprtost, ravnotežje, konsenz in dolžno pravno postopanje.
Standard se lahko uporablja za rešitve infrastruktur vseh razsežnosti; v standardu navedene principe se lahko prilagodi kateri koli regiji sveta, tako da ustreza lokalnim potrebam.
Izvršni odbor WFEO je pregledal dokument in meni, da so načela, opisana v standardu, usklajena s poslanstvom WFEO, cilji trajnostnega razvoja in splošno sprejeto prakso članstva WFEO.
Zato WFEO podpira dokument in njegovo širšo uporabo ter spodbuja svoje članice, med katere se uvršča tudi IZS, da delijo standard s svojim članstvom.

Nazaj