Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Stališče UO MSS do delavniških načrtov (Shop Drawings) s področja strojništva

 

Upravni odbor Matične sekcije strojnih inženirjev je pripravil stališče do delavniških načrtov s področja strojništva.

Povzetek stališča:

1. Delavniški načrti ne predstavljajo vsebine projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in zato ne morejo in ne smejo nadomeščati njenih, s pravilnikom predpisanih obveznih prikazov.

2. Delavniške načrte izdelajo izvajalci, podizvajalci, proizvajalci sistemov in dobavitelji opreme skozi lastno pripravo dela, pri čemer je nujna njihova skladnost z načrtom faze PZI.

3. Projektant v popisu poda zahtevo in stroškovno postavko za pripravo delavniških načrtov oziroma risb samo za tiste naprave, sklope in dele sistemov, za katere prepozna njihovo potrebnost.

4. Projektantova dolžnost sama po sebi ni pregledovati, opredeljevati se do, ali potrjevati delavniške načrte.

5. Izvajalec ni dolžan izdelati delavniških načrtov, če ta zahteva ni postavljena v pogodbeni dokumentaciji.

Celotno stališče z obrazložitvijo je objavljeno tukaj.

 

Nazaj