Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Stališče Inženirske zbornice Slovenije v zvezi s predlogom novega Gradbenega zakona

Za danes ob 14. uri je sklicana izredna seja Državnega zbora RS, na kateri je načrtovana obravnava predloga Gradbenega zakona (GZ-1).

 

Pooblaščeni inženirji in Inženirska zbornica Slovenije predlog novega Gradbenega zakona pozdravljamo.

Razlogov za to je več:

  • Zakon je napisan na za uporabnika razumljiv način;
  • Zakon je odpravil privilegiranost strok pri izdelavi projektne dokumentacije, nadzoru nad gradnjo in izvajanju gradenj in vzpostavil enakopravnost vseh inženirskih strok. S tem je dal vsem pooblaščenim strokovnjakom (inženirjem, arhitektom in krajinskim arhitektom) enakovredno možnost, da delajo v skladu s svojimi pooblastili, kompetencami in referencami. S tem so pooblaščenim inženirjem vrnjene pravice, arhitekti pa bodo lahko delo, ki ga opravljajo že sedaj, opravljali tudi v bodoče. Kot smo že večkrat poudarili, inženirji težnje po izdelovanju načrtov arhitekture nimamo. Le ti bodo tudi v bodoče v izključni pristojnosti pooblaščenih arhitektov;
  • Zakon uvaja moderen način informacijsko podprtega projektiranja z BIM orodji, katerega uporaba je dodobra razširjena v svetu; ponekod v Evropi tudi predpisana za javne investicije;
  • Zakon prinaša enoletni rok, v katerem morajo MOP in zbornici (IZS in ZAPS) uskladiti in sprejeti pravila stroke, s katerima zbornici uredita tehnična vprašanja v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije. Do resnih usklajevanj med ministrstvom in zbornicama namreč ni prišlo vse od leta 2017. Pravila stroke bodo zagotovilo, da bo projektna dokumentacija izdelana na enak način in v enakem obsegu ne glede na to, kdo bo naročnik in kdo jo bo izdelal;
  • Zakon končno vrača mehanski odpornosti in stabilnosti objektov mesto v procesu dovoljevanja gradenj in izvajanja manjših rekonstrukcij. S tem, ko bo že v fazi izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje oziroma pred pričetkom izvajanja manjše rekonstrukcije (ki vendarle pomeni poseg v konstrukcijo) moral sodelovati pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, bo poskrbljeno za premišljene konstrukcijske rešitve, s tem pa bo zagotovljena varnost investitorja, uporabnikov in sosednjih lastnikov nepremičnin (stanovanj, objektov);
  • Zakon rešuje pričakovano pravico odgovornih vodij del za manj zahtevne objekte po ZGO-1; le ti bi namreč po ZGO-1 le s potekom dodatnih treh let praktičnih izkušenj pridobili pooblastilo za zahtevne objekte, GZ pa jim tega ne omogoča;
  • Tudi sicer predlog GZ-1 v odnosu do GZ prinaša več izboljšav za različne udeležence v procesu graditve.
Nazaj