Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Spremembe pri urejanju elaboratov katastra nepremičnin zaradi vključitve RPE v IS Kataster

Spoštovani člani MSGeo,

v času med 1.3.-3.3. se bo izvajala informacijska prenova RPE.

RPE se bo z dne 4.3.2024 pričel vodit v Informacijskem sistemu kataster. Pri prehodu na urejanje vsebine RPE v katastru nepremičnin bo prišlo tudi do spremembe pri urejanju elaboratov katastra nepremičnin v primeru, da se sprememba (delitev, urejanje meje, …) izvaja na meji parcele, ki je hkrati tudi meja občine.

Geodetska uprava RS je pripravila dokument Urejanje podatkov registra prostorskih enot - RPE (občin) v ISK - obvestilo za izvajalce inženirskega dela katastrskega postopka (št. 35310-759/2024-2562-1 z dne 23.2.2024), v katerem je podala, kakšne so spremembe pri izdelavi in oddaji elaborata v GEOS10, GEOproX in IS Kataster. Dokument je dostopen TUKAJ.

Pomembno je, da v kolikor bo elaborat izdelan na osnovi izvoza pred 4.3.2024 in bo elaborat vseboval tudi spremembo na meji občine, bo nova kontrola K308 po 4.3.2024 preprečevala nadaljevanje postopka.

Nazaj