Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Geodeti pozor: Sprememba Tehničnih specifikacij

 

S 15. februarjem 2021 stopijo v uporabo določila podana v dokumentu "Tehnične specifikacije" številka 35311-26/2020-2552-2 z dne 04.01.2021, ki so že objavljena na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/zakonodaja-geodetske-uprave/specifikacije/ .

 

V dokumentu so naslednje spremembe:

1. poglavje »1. Uvod«,

2. v poglavju »2. Splošno«:

  1. v pregledu sestavin elaborata je stolpec »Izračun površine« usklajen z 20.členom pravilnika,
  2. dodan zadnji odstavek,

3. v poglavju »3.Skica«:

  1. iz katastrskega ključa je brisan znak za permanentno GPS postajo in
  2. popravljen je primer skice;

4. v poglavju »4. Prikaz sprememb«:

  1. obvezen prikaz sprememb ZKN, dodan primer

5. v poglavju »5.Podatki za evidentiranje sprememb« so:

  1. spremenjen šifrant metode določitve koordinat ZKT (5.2.3.1.) – uskladitev zaradi zaključka projekta Lokacijske izboljšava ZK,
  2. dodana pojasnila,
  3. zapisana je natančnost za ZK točko s šifro 93.

6. v poglavju »6.1 Podatki o določitvi koordinat ZKT«:

  1. minimalno število kontrolnih razdalj, 

7. v poglavju »6.2 Izračun površine«: 

  1. Geodetska uprava je zaključila  projekt »Lokacijska izboljšava ZK«, kar pomeni, da ni  več razlogov za posebne primere izracuna površine. Izračun površine parcele smo uskladili z določbami 20. člena Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (ni več posebnih primerov), dodan nov primer.

8. v poglavju »7.Izvajanje geodetskih storitev na območju lokacijsko izboljšanih podatkov«: 

  1. Geodetska uprava je zaključila projekt »Lokacijska izboljšava ZK«, tekst je zato posodobljen.
  2. Dodana pojasnila za izvedbo koordinatnega vklopa geodetske storitve v ZKN

 

Poleg navedenih sprememb je tudi nekaj slovničnih popravkov, ki pa ne vplivajo na vsebino in niso posebej označene. Za lažji pregled sprememb je GURS pripravil tudi dokument z označenimi spremembami v rdeči barvi, ki je objavljen tukaj.

 

Nazaj