Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Sprejeta nova Uredba o razvrščanju objektov

Obveščamo vas, da je vlada je v skladu z novim Gradbenim zakonom (GZ-1) izdala Uredbo o razvrščanju objektov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15.7.2022 in začne veljati 15 dan po objavi. Najdete jo na povezavi https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022096.pdf (stran 7275). 

MOP pojasnjuje, da uredba po svojem konceptu in vsebini sledi dosedanji Uredbi o razvrščanju objektov ter združuje klasificiranje objektov po namenu in razvrščanje po zahtevnosti gradnje. Na spremembe vsebine uredbe bistveno vpliva nova definicija objekta po GZ-1, ki ukinja druge gradbene posege in med objekte šteje le s tlemi povezane stavbe in gradbene inženirske objekte, ter začasne objekte in grajene objekte na drevesu.

Večja novost uredbe so, na podlagi GZ-1, postavljena merila za manjšo rekonstrukcijo, ki so določena v Priloga 2. Gre za manjša dela s katerimi se posega v konstrukcija objekta in se bodo lahko izvajala brez gradbenega dovoljenja, vendar bo za ta dela treba pridobiti vsaj mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, v nekaterih primerih pa tudi soglasje občine in mnenje pooblaščenega arhitekta.

Uredba še vedno tudi določa vzdrževalna dela, ki pa so navedena v Prilogi 3.

Vir: Novica MOP

Nazaj