Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Smernice za varno izvajanje geodetskih storitev med epidemijo COVID-19

 
MSGEO in GIZ GI sta pregledala HIGIENSKA PRIPOROČILA, ki so bila podana ob spomladanski razglasitvi epidemije in jih dopolnila glede na trenutno veljavno zakonodajo s tega področja. 
 
Smernice najdete tukaj
 
V teh dneh je bilo kar nekaj vprašanj glede udeležbe strank na mejni obravnavi, ker je začel veljati Odlok o začasni omejitvi gibanje ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20).  Stranke  v geodetskih postopkih se lahko na podlagi prejetega vabila udeležijo mejne obravnave, četudi se zemljišče nahaja izven občine njihovega stalnega ali začasnega bivališča. Osnova za to sta 8. in 10. točka 4. člena Odloka, ki opredeljujeta naslednji izjemi:
 
dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona ter
 
izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.
 
 
Poleg tega  2. člena Odloka omejuje zbiranje na 6 ljudi zato je potrebno mejno obravnavo razpisati na način, da se naenkrat ne zadržuje na ožjem območju večja skupina od šest ljudi. To naj se zapiše  tudi v zapisniku, da imamo dokumentirano, da ni prihajalo do kršitev Odloka. 
 
 
Nazaj