Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Smernica MSS 03/2020: Oskrbna mesta za COVID-19 bolnike

 
Pričela se je gradnja tako imenovanih »oskrbnih mest za COVID-19 bolnike« in glede na razvoj epidemije ne samo pri nas je upravičeno pričakovati njihovo gradnjo tudi v prihodnje. V zvezi z boleznijo je še vse polno neznank, vendar je jasno naslednje, vsaka gradnja potrebuje projektante, nadzornike in izvajalce. MSS je pripravila pričujoč dokument, ki povzeto podaja tehnične usmeritve s področja strojništva, kot so jih v namen gradnje takšnih oskrbnih mest podale v svetu uveljavljene strokovne in druge organizacije. Dokument obravnava dve ključni področji strojništva za oskrbna mesta, prvega predstavlja področje HVAC (gretje, prezračevanje in obdelava zraka), drugega napeljava medicinskih plinov.
 
Na začetku je nujno pojasniti pomen pojma »oskrbno mesto za COVID-19 bolnike«. ASHE (American Society for Health care Engineering) opredeljuje na splošno »nadomestna oskrbna mesta« (ACS – Alternate Care Sites) z naslednjim: Nadomestno oskrbno mesto (ACS) je kateri koli objekt ali stavba, ki se trenutno ne uporablja v namen zdravstvene oskrbe in je začasno preurejena ali zgrajena za zdravstveno oskrbo v času nujne potrebe, da bi zagotovila dodatne zmogljivosti za prizadeto skupnost izven zdravstvenih objektov. Glede na potrebe zakonodaje lahko nadomestna oskrbna mesta (ACS) zagotavljajo tri oblike bolnišničnih obravnav (z dodatkom za potrebe COVID-19):
 
1. Neakutna oskrba: Splošna oskrba na nizki ravni za simptomatske bolnike s COVID-19 z blago do zmerno obliko bolezni. Ti bolniki morda potrebujejo kisik (manj ali enak 2 l/min), vendar ne potrebujejo obsežne zdravstvene nege ali pomoči pri vsakodnevnih dejavnostih.
 
2. Bolnišnična oskrba: Osrednja oskrba za simptomatske bolnike s COVID-19. Ti bolniki potrebujejo kisik (več kot 2 l/min), zdravstveno nego in pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih.
 
3. Akutna oskrba: Visoka stopnja oskrbe za bolnike s COVID-19. Ti bolniki potrebujejo znatno podporo pri dihanju, vključno z intenzivno uporabo ventilatorjev.
 
Povzeto, nadomestna oskrbna mesta (ACS) so tista, kjer lahko COVID-19 bolniki ostanejo in prejmejo zdravstveno oskrbo v času izolacije. Ta se običajno izvedejo v povsem neobičajnih okoljih, ki jih predstavljajo, ne omejeno samo na našteto, preurejeni hoteli, telovadnice, sejmišča ali mobilne terenske zdravstvene enote.
 
Dokument ne obravnava tako imenovanih »ustreznih sob za izolacijo bolnikov« (Expedient Patient Isolation Rooms), čeprav bi si zaradi njihove pomembnosti zaslužili strokovno obravnavo, vendar ti ne predstavljajo gradnje, ampak predvsem posege v obstoječe sisteme prezračevanja in obdelave zraka v bolnišnicah z namenom približanja zahtevam za sobe vrste AII (Airborne Infection Isolation)1, kot jih obravnava ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017, pri čemer se ne ogroža drugih bolnikov v sosednjih sobah, oskrbovanih preko istih sistemov.
 
Smernico, katere avtor je Mitja Lenassi, predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, je objavljena tukaj.
 
 
Nazaj