Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Sklic 52. redne seje Skupščine IZS


Obveščamo Vas, da je 52. redna seja skupščine IZS sklicana za sredo, 7. septembra 2022 ob 15. uri v prostorih dvorane SMELT, Dunajska cesta 160, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Volitve kandidata za člana Državnega sveta RS kot predstavnika svobodnih poklicev in volitve predstavnikov zbornice v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev

V primeru, da ob sklicu 52. redne seje skupščine ob 15:00 uri skupščina ni sklepčna, to pomeni da ni prisotna najmanj polovica vseh članov skupščine in hkrati najmanj polovica predstavnikov vsake matične sekcije, se seja skupščine preloži na dan 7. september 2022 ob 15:30 uri v istih prostorih, kot je predvideno za prvi sklic.
Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda, gradivom za delo skupščine in predlogi sklepov je skladno z 30. členom statuta IZS od 23. avgusta 2022 objavljen na spletni strani zbornice www.izs.si v oknu »Novice« pod »Sklic 52. redne seje skupščine IZS«. Gradivo za skupščino je v celoti na vpogled tudi na sedežu zbornice.

Priloge:

Vabilo 52. skupščina IZS

K točki 2.: Kandidacijska lista za izvolitev kandidata zbornice za člana Državnega sveta RS kot predstavnika svobodnih poklicev*

K točki 2: Kandidacijska lista za izvolitev predstavnikov zbornice v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev*

Predlogi sklepov 52. skupščine IZS

* Ker se kandidature oddajajo do vključno 2.9.2022, se bo volilna komisija sestala, pregledala vložene kandidature in oblikovala kandidacijski listi na seji dne 6. septembra 2022, zatem pa bosta kandidacijski listi objavljeni na spletni strani zbornice in na razpolago za ogled v tajništvu zbornice.

Nazaj