Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Sklic 48. skupščine IZS

 

Obveščamo Vas, da je 48. redna seja skupščine IZS sklicana za torek, 15. junija 2021 ob 15. uri v prostorih dvorane SMELT, Dunajska cesta 160, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu
2. Poročilo o realizaciji sklepov decembrske korespondenčne seje skupščine
3. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2020
4. Sprememba Statuta IZS (črtanje 13. člena)
5. Sprememba Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (sprememba 18. člena)
6. Sprememba Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (sprememba 6., 7., 8. in 10. člena)
7. Nov Kodeks poklicne etike vodij del (zaradi spremembe 9. člena)
8. Volitve volilne komisije

 

Priloge:

Vabilo 48. skupščina IZS

Zapisnik 47. seje skupščine IZS

Letno poročilo IZS za leto 2020

Predlog spremembe Statuta IZS

Predlog Splošnega akta o spremembah splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja

Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

Predlog Kodeksa poklicne etike vodij del

Kandidatni listi za volitve volilne komisije

Predlogi sklepov 48. skupščine IZS

Nasprotni predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

Predlog nasprotnega sklepa k točki 6 dnevnega reda

 

Nazaj