Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Sklic 47. skupščine IZS

Obveščamo Vas, da je 47. redna seja skupščine IZS sklicana za četrtek, 2. julija 2020 ob 15. uri v prostorih dvorane SMELT, Dunajska cesta 160, Ljubljana.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu
2. Poročilo overovatelja zapisnika 46. redne seje skupščine
3. Poročilo o realizaciji sklepov 46. seje skupščine in sprememba Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
4. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2019
5. Rebalans finančnega načrta IZS za leto 2020
6. Sprememba 42. in 43. člena Statuta IZS
7. Sprememba 4. odstavka 13. člena Statuta IZS
8. Volilni pravilnik IZS

 

Priloge:

Vabilo 47. skupščina IZS

Zapisnik 46. seje skupščine IZS

Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Letno poročilo IZS za leto 2019

Predlog relabansa finančnega načrta za leto 2020

Predlog spremembe 42. in 43. člena Statuta IZS

Predlog spremembe 4. odstavka 13. člena Statuta IZS

Predlog Volilnega pravilnika IZS

Predlogi sklepov 47. skupščine IZS

 

Nazaj