Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Sekciji MSG in MSS sta dosegli dogovor glede pristojnosti obeh strok na področju graditve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Zaradi stalnih vprašanj glede pristojnosti pooblaščenih inženirjev, nadzornih inženirjev ter vodij del gradbene in strojne stroke pri graditvi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je v praksi občasno prišlo tudi do težav, sta sekciji MSG in MSS pristopili k pogovorom in dosegli dogovor, pri čemer so bile v obzir vzete predvsem kompetence pooblaščenih strokovnjakov ene in druge stroke. Pripravljen in na upravnih odborih obeh sekcij je bil podprt dogovor, ki ga je nato formalno na 312. seji 12. junija potrdil upravni odbor IZS.
V skladu z njim so projektiranje, nadzor ter gradnja vodovoda in kanalizacije v stavbi in do merilnega mesta v pristojnosti strojne stroke, od merilnega mesta zunaj stavbe naprej pa je to pri vodovodnem omrežju v pristojnosti obeh strok, pri kanalizacijskem omrežju pa v pristojnosti gradbene stroke.
Podrobnosti dogovora si lahko preberete tu.

Vir slike

Nazaj