Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Rezultati izvedenih anket med člani Matične sekcije geodetov


Spoštovane inženirke in inženirji,

v decembru 2022 smo izvedli dve anketi in sicer:

- Anketo o porabljenem času za izvedbo običajne geodetske storitve 

- Anketo o Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN) in Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin

Anketni vprašalnik o porabljenem času za izvedbo običajne geodetske storitve je izpolnilo 58 pooblaščenih inženirjev. Podatke smo predali skupini za pripravo novega cenika znotraj Matične sekcije geodetov. Le-ta je rezultate skrbno pregledala in jih upoštevala pri pripravi osnutka novega cenika geodetskih storitev.

Povzetek rezultatov ankete in izračun porabljenega časa (mediane) posameznih postavk pri običajnih geodetskih storitvah

Anketni vprašalnik o Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN) in Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin je izpolnilo 108 pooblaščenih inženirjev. V anketi smo vas povpraševali o zadovoljstvu pri implementaciji zakona in pravilnika ter na ta način pridobili pomembne informacije o potrebnih spremembah zakonskih in podzakonskih aktov v prihodnosti. Vsi rezultati ankete so bili posredovani skupini, ki deluje znotraj Matične sekcije geodetov in je pristojna za usklajevanje z Geodetsko upravo Republike Slovenije pri spremembah zakonodaje in pripravi dodatnih pojasnil/navodil za izvedbo geodetskih storitev. Rezultatov ankete ne objavljamo, ker je šlo le za opisne odgovore in predloge.

Za posredovane odgovore se lepo zahvaljujemo!


Upravni odbor Matične sekcije geodetov

Nazaj