Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Razpis Evropske komisije za izbor strokovnjakov za ocenjevanje predlogov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)

Objavljamo informacijo v zvezi z razpisom Evropske komisije za izbor strokovnjakov za ocenjevanje predlogov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) išče izkušene strokovnjake za ocenjevanje predlogov projektov, predloženih v okviru razpisov na podlagi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).

Agencija išče zlasti strokovnjake z izkušnjami s področja analize stroškov in koristi, ki se uporablja v prometnem ter energetskem sektorju. Kljub temu pa k vpisu v podatkovno zbirko spodbuja in vabi tudi strokovnjake z drugih področij, povezanih z navedenima sektorjema (tj. prometni in energetski).

Strokovnjaki bodo s to priložnostjo pridobili:
·        nove izkušnje, pridobljene pri agenciji EU, ki jih bodo lahko navedli v življenjepisu,
·        večjo zaposljivost zaradi boljšega poznavanja programov financiranja EU,
·        odlične priložnosti za mreženje z drugimi strokovnjaki in predstavniki institucij EU,
·        pregled najnovejšega razvoja na področju večjih projektov, ki bodo oblikovali prihodnost Evrope,
·        plačilo za priložnostno vrednotenje,
·        prispevanje k ciljem in dosežkom EU.

Prijavite se tako, da se vpišete v podatkovno zbirko strokovnjakov Evropske komisije ter med svojimi strokovnimi znanji navedete analizo stroškov in koristi.

Nazaj