Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Prva odločitev - Plačljivost obveznih standardov na Ustavnem sodišču RS

V septembru 2020 je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v zvezi s plačljivimi obveznimi standardi podala pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o standardizaciji iz leta 1999 (ZSta-1). Pobudo smo podprli tudi na Inženirski zbornici Sloveniji.

Pobudnik se sklicuje predvsem na to, da se z ZSta-1 krši ustavno načelo zagotavljanja dostopnosti do predpisov (154. člen Ustave RS), načelo pravne države in z njo povezane pravne varnosti (2. člen Ustave RS). Po stališču pobudnika standardi, katerih uporaba je določena za obvezno po gradbeni in z njo povezani zakonodaji, vse dokler niso javno objavljeni kot vsi drugi predpisi, ne morejo zavezovati kot obvezni.

Pobuda za oceno ustavnosti je tukaj.

Ustavno sodišče je 14. januarja 2021 že odločalo o predlogu, naj se do njihove končne odločitve zadrži izvrševanje četrtega odstavka 22. člena Zakona o standardizaciji. Predlog je bil zavrnjen, ob tem pa je ustavni sodnik dr. dr. Klemen Jaklič podal ločeno odklonilno mnenje. Glasoval je proti sklepu o zavrnitvi pobudničinega predloga za zadržanje do končne odločitve Ustavnega sodišča ter povedal, da bi lahko podprl zgolj odločitev o stanju očitne protiustavnosti že zaradi neobjave zelo pomembnega sklopa pravno zavezujočih predpisov v Uradnem listu.

Sklep Ustavnega sodišča je dostopen tukaj.

 

Nazaj