Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Projektiranje sNES skozi zahteve »Načrta za okrevanje in odpornost« - 2

 

15. aprila je bil v Uradnem listu št. 52/22 objavljen javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ima osnovo v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO). Razpis je dosegljiv na naslovu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022005200006/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-s-podrocja-komponente-16-stanovanjska-politika-investicija-zagotavljanje-javnih-najemnih-stanovanj-ob-214522. Vezano na projektiranje iz objavljenega razpisa izhaja dvoje pomembnih zahtev, katere lahko smiselno pričakujemo tudi pri v prihodnjih z NOO povezanih razpisih:

1. Vodja projekta mora kot prilogo vlogi podati pisno izjavo, da je nova stavba skladno s 25. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Ur. l. RS, št. 158/20) skoraj ničenergijska. Poleg te izjave mora isti podati kot prilogo še drugo izjavo, da bo projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) izdelana skladno z Izkazom energijskih lastnosti stavbe, kot ga določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS, št. 52/10), pri čemer sam Izkaz prav tako predstavlja obvezno prilogo vloge. Izjavi sta prosti in nimata nekega vnaprej pripravljenega formularja.

2. Dodatne točke je mogoče pridobiti za doseganje energijskih razredov A2 (20 točk) oziroma A1 (40 točk), to je za preseganja razreda B1, ki sicer predstavlja osnovo za doseganje merila sNES.

Celotna novica je dosegljiva tukaj

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

Nazaj