Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Problematika pridobivanja projektnih pogojev in mnenj - anketa

Spoštovani člani,

večkrat prejmemo obvestila o ravnanju mnenjedajalcev v fazi izdaje projektnih pogojev in mnenj. Gre za različne nepravilnosti, izkoriščanje aktualnega stanja, neusklajena ravnanja osebja in služb.

Naj uvodoma opozorimo na besedilo Gradbenega zakona:
30. člen (pridobivanje projektnih in drugih pogojev)
(5) Projektni in drugi pogoji morajo biti izdani v skladu s predpisi. Mnenjedajalec mora v projektnih in drugih pogojih navesti pravno podlago za izdajo ter vsebino projektnih in drugih pogojev.

32. člen (stroški projektnih in drugih pogojev ter mnenj)
Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.


Opozorjeni smo na različne nepravilnosti v postopkih pridobivanja projektnih pogojev in mnenj, na primer:


- v projektnih pogojih so podane zahteve, pogosto neupravičene, pri tem niso navedene pravne podlage za podane vsebine,
- v projektnih pogojih niso podane potrebne vsebine, ampak je namesto njih podana zahteva za naročilo projektne naloge ali za izdajo podatkov, za katero se zahteva plačilo in ki pomeni dodatno časovno oviro pri pridobivanju podatkov,
- kot pogoj za pričetek obravnavanja vloge za izdajo mnenja se zahteva postopek revizije s strani mnenjedajalca,
- kot pogoj za izdajo pozitivnega mnenja se zahtevajo rešitve na nivoju PZI dokumentacije,
- kot pogoj za izdajo pozitivnega mnenja se zahtevajo dodatna gradiva npr. izpiski iz Zemljiške knjige ali predlogi za vpis v zemljiško knjigo za potrebe pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice,
- pri kasnejši izdaji soglasij za priključitev mnenjedajalec poda dodatne ali spremenjene zahteve glede na tiste, ki jih je podal v projektnih pogojih ali mnenjih (pogosta težava pri večjih podjetjih, ker mnenja izdajajo druge službe ali osebe, kot kasneje izdajajo soglasja),
- v fazi pridobivanja soglasja za priključitev mnenjedajalec zahteva plačilo za potrebe "preveritve obstoječega stanja na terenu", kar bi že moralo biti brezplačno urejeno in preverjeno v predhodnih postopkih (pogoji, mnenja),
- mnenjedajalci neupravičeno in brez navajanje pravne podlage zahtevajo od projektanta, da "izračuna" priključne podatke tako, kot jih zahteva nestrokovna oseba mnenjedajalca, in ne tako, kot je dejansko stanje načrtovanega objekta (npr. "zaokrožanje" izračunane električne konične moči objekta navzgor).

Da bi lahko opozorili MOP na nepravilnosti in slabe prakse, vas pozivamo, da izpolnite anketo in podate vaše izkušnje in dodatne informacije. Novega državnega sekretarja smo na težave pri pridobivanju projektnih pogojev in mnenj že opozorili, radi pa bi to podkrepili še z analizo stanja, če jih bomo uspeli pridobiti, pa tudi s čim več primeri iz prakse. V kolikor želite, vas prosimo, da nam na naslov izs@izs.si pošljete gradivo, iz katerega so razvidne sporne prakse mnenjedajalcev. Gradivo bomo obravnavali kot zaupno in ga ne bomo pošiljali naprej oz. ga bomo v tem primeru prej anonimizirali. Če želite, ga lahko anonimizirate tudi sami in po potrebi pri tem odstranite tudi vse vsebine, ki bi lahko razkrile konkreten primer. V primeru, da kljub anonimizaciji ne želite, da ga posredujemo naprej, pa nam to posebej povejte.


Anketa je anonimna in traja do 1.6.2020.

Do ankete dostopate tukaj.

Nazaj