Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Priročnika MSE: Dopolnjeni verziji s pojasnili

 

Obveščamo vas, da smo v priročnikih:

- Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, december 2020,

- Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov, avgust 2019,

 

objavili dopolnilni pojasnili, ki podajata spremembe nastale ob sprejemu:

- Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom s prilogo (Uredba o manjših proizvodnih napravah, Ur.l.RS, št. 14/20) in

- Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme električne energije s prilogami 1 do 5 (SONDSEE, Ur.l.RS št. 7/21).

 

Nazaj