Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Priporočila MOPE na osnovi Poročila o analizi izpusta nevarnih snovi v obratu večjega tveganja za okolje Melamin Kočevje


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo Priporočila na osnovi Poročila o analizi izpusta nevarnih snovi 12.05.2022 v obratu večjega tveganja za okolje Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje.

V navedenem dokumentu so podana priporočila delovne skupine za izboljšanje varnosti procesov v obratih tveganja za okolje oziroma v t.i. SEVESO obratih in priporočila za ukrepanje pristojnih inštitucij v primeru onesnaženja pitne vode ob nesreči z nevarnimi snovmi, vse z namenom, da se izboljša pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi.

V poročilu je je navedenih 75 priporočil, ki so razdeljena na posamezna področja delovanja virov tveganja.

Med priporočila sta tudi dve priporočili, ki so pomembni za člane IZS in se glasita:

  • Priporočilo 16: Kadar projektna dokumentacija zadeva obrate tveganja za okolje, projektanti procesne tehnologije ter povezanih strojnih in električnih instalacij zagotovijo skladnost s priporočenimi standardi in najboljšimi razpoložljivimi tehnikami glede procesne varnosti ter zagotovijo, da projekta dokumentacija vsebuje izračune in obrazložitve izbranih varnostnih ukrepov ter dokazila glede njihove ustreznosti, zadostnosti in zanesljivosti.
  • Priporočilo 17: Projektanti procesne tehnologije zagotovijo, da imajo pravilne in zanesljive vhodne podatke za projektiranje varnostno pomembnih procesov/naprav v obratih tveganja za okolje.

Poročilo o analizi je objavljeno tukaj.

Nazaj