Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Pripombe IZS na predlog novega GZ-1

10.9.2020 se je zaključila javna razprava predloga novega Gradbenega zakona (GZ-1).

IZS je v času javne razprave izvedla široko posvetovanje znotraj zbornice, v katerega so bile vključene matične sekcije, projektna skupina za zakonodajo in vsi člani zbornice.

Na podlagi prejetih pripomb je bilo izvedeno usklajevanje najprej znotraj zbornice, nato tudi navzven in sicer z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala pri GZS in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Z obema smo našli skupne točke.

Z  Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala pri GZS smo pripravili skupne pripombe.

Podprli smo nekatere pripombe ali dele pripomb, ki jih je pripravila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Enako so storili oni s tem, da so podprli nekatere naše pripombe.

V nekaterih pripombah se strinjamo celo vse tri zbornice.

Praksa po pričetku uporabe Gradbenega zakona (GZ) s 1.6.2018 je pokazala, da so bile nekatere spremembe, ki se nanašajo na udeležence pri graditvi (projektante, nadzornike in izvajalce) in pooblaščene strokovnjake (vodjo projekta, vodjo nadzora in vodjo gradnje) preveč smele, saj so v praksi pripeljale do kaosa, zameglitve prave odgovornosti in pogodbenih nesoglasij. Zato je potrebna ponovna uvedba funkcij, kot smo jih poznali po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) (vodja načrta, nadzornik del, vodja posameznih del), pri čemer pa ni potrebno uvesti nobenega novega reguliranega poklica. Razmerja med vsemi prevzemniki poslov, njihovimi pooblaščenimi posamezniki in podizvajalci morajo biti nedvoumna, vsak prevzemnik posla mora ne le poznati svoje naloge ampak zanje tudi odgovarjati, sicer ni zagotovila, da jih bo izvedel kakovostno. Nihče ne more in sme odgovarjati za dela, ki jih ni prevzel in za dela, ki presegajo pooblastila njegovega reguliranega poklica. Posledično je treba spremeniti izjave, ki jih dajejo udeleženci in pooblaščeni posamezniki v PZI, PID in dokazilu o zanesljivosti objekta.

S pripombami predlagamo tudi, da se odpravi težave nadzornih inženirjev in nedvoumno zapiše, da lahko tudi oni nastopajo kot vodje nadzora, njihova podjetja pa kot nadzorniki, ter da lahko opravljajo tiste naloge pooblaščenih inženirjev, ki se nanašajo na izvajanje nadzora.

Pripombe z obrazložitvami si lahko ogledate v spodnjih dokumentih. Podrobneje bomo o nekaterih od njih pisali tudi v naslednji številki revije IZS.NOVO.

 

Več:

Pripombe IZS: dopis in pripombe

Skupne pripombe IZS in GZS-ZGIGM: dopis in pripombe 

Podpora ZAPS pripombam IZS 

Podpora IZS pripombam ZAPS

Nazaj