Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Prihaja razogljičenje stavb

Doseganje podnebnih ciljev, ki so si jih zastavili podjetja, mesta, pokrajine in države, bo zahtevalo kombinacijo elektrifikacije stavb, to je zamenjavo vanje vgrajenih naprav z zgorevanjem fosilnih goriv z električnimi nadomestki, in razogljičenjem električnega omrežja. Razogljičenje stavb je potrebno tudi za doseganje pojavljajočega cilja neto ničelnih emisij ogljika, ki jih določajo zakonodaje vsepovsod. Tudi v tem pogledu moramo razumeti k nam prihajajoč tarifni sistem omrežnine, ki bo stopil v veljavo 1. marca 2024. Kot lahko preberemo tukaj[1], je njegov cilj spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema.

Razogljičenje električnega omrežja zahteva prehod na dinamično, dvosmerno razmerje med stavbami in omrežjem, ki omogoča stavbam, da se dinamično odzivajo na pogoje omrežja, vključno s časovno spremenljivimi stopnjami emisij ogljika. Ta dvosmerna komunikacija je stopila v ospredje v zadnjih nekaj letih, ko so težave z integracijo obnovljivih virov energije in zanesljivostjo omrežja, zlasti ob konicah, ki jih povzročajo ekstremni vremenski pogoji, spremenljivost proizvodnje obnovljivih virov energije in povečane obremenitve, spodbudile upravljavce omrežij in stavbni sektor, da ponovno razmislijo o vlogi, ki jo lahko imajo stavbe pri podpiranju zanesljivosti omrežja in razogljičenju s preoblikovanjem vzorcev porabe energije.

Celotna novica, ki jo je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA, BEMP, je objavljena tukaj.

[1] https://sodo.si/sl/nov-obracun-omreznine


Nazaj