Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Pričel se je kandidacijski postopek za izvolitev Volilne komisije

 

Obveščamo vas, da je z dnem objave te novice na spletni strani IZS pričel teči 30 dnevni rok za oddajo kandidatur za tri člane Volilne komisije in tri namestnike članov Volilne komisije.

Kandidature lahko vlagajo člani IZS, ki na dan razpisa volitev in na dan glasovanja izpolnjujejo pogoje po 11. členu Statuta IZS, s podporo drugih treh članov iste matične sekcije, ki imajo na dan volitev volilno pravico. Kandidate lahko s pisnim soglasjem kandidata predlagajo tudi upravni odbor zbornice ali upravni odbor matične sekcije, katere član je kandidat.

Kandidature, ki morajo imeti predpisano vsebino, se vloži pisno. Za podrobnosti glejte razpis (spodaj).

Volilno komisijo bo volila Skupščina IZS s tajnim glasovanjem. Volitve bodo potekale na redni seji Skupščine IZS v mesecu marcu 2021 oziroma takoj, ko bodo vladni ukrepi v zvezi z epidemijo COVID-19 to dopuščali, upoštevajoč minimalni 60 dnevni rok od dneva razpisa volitev do dneva volitev na seji skupščine.

Izvoljena Volilna komisija bo nato vodila postopek izvolitve novih organov zbornice.

Razpis volitev Volilne komisije

 

Nazaj