Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Prehodno obdobje za izvajalce podaljšano za dve leti

V Uradnem listu RS je bil dne 8.5.2020 objavljen popravek prvega odstavka 120. člena Gradbenega zakona, s katerim se prehodno obdobje za izvajalce, ustanovljene pred 1.6.2018, podaljša do 31.5.2022. Sprememba je stopila v veljavo in uporabo 9.5.2020.

S spremembo se izvajalcem, ustanovljenim pred 1.6.2018, omogoča, da svojo dejavnost opravljajo do 1.6.2022, ne da bi imeli polno zaposlenega najmanj enega vodjo del, kot to sicer določa 14. člen Gradbenega zakona. To pomeni, da lahko do 1.6.2022 vodjo del najamejo s pogodbo. V tem času pa morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno, pri njih polno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in izpitom (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit).

Vsi kasneje registrirani izvajalci ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.

S spremembo pa nista bila podaljšana roka iz drugega in tretjega dostavka 120. člena Gradbenega zakona, ki veljata za osebe, ki so na dan 31.5.2018 izpolnjevale pogoje za odgovorne vodje (posameznih) del po ZGO-1. Ta rok je še vedno 31.5.2020. Se pa rok 31.5.2020 podaljšuje v skladu s 6. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Podaljšan rok se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. Ukrepi prenehajo z dnem preklica s strani vlade RS, a najkasneje 1.7.2020.

Nazaj