Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Predlog za ureditev problematičnega statusa nadzornih inženirjev in vodij del v novem Gradbenem zakonu

Ministru, mag. Andreju Vizjaku smo danes poslali predlog za dopolnitev novega Gradbenega zakona (GZ-1) s členi, ki bi rešili že velikokrat izpostavljen problematičen status nadzornih inženirjev in vodij del, ki izpolnjujejo pogoje za zahtevne objekte, ter uredili zadevo tudi za v bodoče.

Predlog je bil pripravljen ob upoštevanju predloga GZS-ZGIGM in IZS iz julija 2019 in sklepa UO IZS št. 3247.

S predlogom se upošteva zahteva nadzornih inženirjev in vodij del, ki so po ZGO-1 izpolnjevali pogoje za odgovornega nadzornika za zahtevne objekte in odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, da so upravičeni do poklicnega naziva pooblaščeni inženir.

Istočasno se upošteva zahteva izvajalcev, da lahko posameznik ne le z izkušnjami iz projektiranja, ampak tudi z izkušnjami iz vodenja del v bodoče pristopi k strokovnemu izpitu za pooblaščenega inženirja in pridobi poklicni naziv pooblaščeni inženir.

S ciljem, da bi bilo čim manjšemu številu oseb treba uskladiti podatke v imeniku, je bil predlog iz julija 2019 nekoliko modificiran. Namesto delitve pooblaščenega inženirja na »pooblaščenega inženirja - projektanta« in »pooblaščenega inženirja – vodjo del« se predlaga znotraj reguliranega poklica »pooblaščeni inženir« umestitev »pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom - brez pooblastila za projektiranje«. Le ti bi imeli pooblastili za vodenje del in nadzor.

Seznanjeni smo z dejstvom, da so ministru in njegovemu državnemu sekretarju predstavniki GZS-ZGIGM predlog iz lanskega julija letos poleti že tudi osebno predstavili in da je bilo dogovorjeno, da se jim predlog posreduje še v obliki sprememb in dopolnitev členov.

 

Več: Predlog za ureditev problematičnega statusa nadzornih inženirjev in vodij del v novem Gradbenem zakonu

Nazaj