Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Predlagamo: Poimenuje naj se vodja načrta

Funkcija, ki se je po ZGO-1 imenovala odgovorni projektant, z GZ ni več določena, naloge izdelovalcev posameznih načrtov pa tako niso več jasne. Na to anomalijo, ki v praksi povzroča kaos, smo v preteklosti že večkrat opozarjali.

Vsak pooblaščen posameznik mora imeti jasno določene naloge in nositi svoj del odgovornosti, zato smo v naših pripombah na GZ-1 v javni obravnavi predlagali, naj se poimenuje funkcijo vodja načrta, določi njegove naloge in odgovornost. S tem se jasno opredeli medsebojna razmerja in razmeji odgovornosti v fazi izdelave projektne dokumentacije. Sedanja ureditev v GZ, ko vodja projekta (enako velja za vodjo nadzora in gradnje) nosi tudi vso strokovno odgovornost za projekt (vse načrte) oz. objekt (vse vrste del), je neustrezna zato, ker prvič ni strokovnjak za vse stroke in za vse stroke tudi nima pooblastila ter drugič, ker na izbiro sodelujočih projektantov morda sploh nima vpliva, saj jih je investitor angažiran po ločeni pogodbi. Zatorej, ni pravično, da se mu naloži prevzem strokovne odgovornosti zanje.

Predlagamo jasen zapis v zakonu, da vodja načrta vodi in koordinira izdelavo načrta, ga potrdi in s tem odgovarja za pravilnost tehniških rešitev, skladnih z zahtevami investitorja, predpisi, standardi in pravili stroke. Zapiše naj se tudi, da vodja načrta projekta za izvedbo odgovarja, da so v načrtu dokazano izpolnjene bistvene zahteve objekta.

 

Nazaj