Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Predlagamo: Poimenuje naj se posameznik, ki nadzira dela, jasneje naj se določi njegove omejitve

Funkcija, ki se je po Zakonu o graditvi objektov imenovala odgovorni nadzornik, z Gradbenim zakonom ni več poimenovana. Čeprav iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti sledi, da so pooblastila pooblaščenih posameznikov omejena le na njihovo strokovno področje, Gradbeni zakon ne predpisuje jasno, da morajo biti za opravljanje nadzora določeni posamezniki iz vseh tangiranih strokovnih področij. Tako se na gradbiščih marsikdaj dogaja, da posameznik – vodja nadzora iz določene stroke nadzira dela druge stroke, za kar pa ni kompetenten in nima pooblastila. Tak nadzor tudi nima prave vrednosti. Gradbeni zakon preko Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, tudi podpis dokazila o zanesljivosti nalaga le vodji nadzora, ki tako dokazilo podpisuje kar v imenu vseh strok.

Ureditev, da vodja nadzora nosi vso strokovno odgovornost za nadzor nad objektom (vse vrste del) ni neustrezna le zato, ker ta ni strokovnjak za vse stroke in za vse stroke tudi nima pooblastila, pač pa tudi zato, ker na izbiro sodelujočih nadzornikov del morda sploh ni mogel vplivati, saj jih je investitor lahko angažiral po ločeni pogodbi. Zato ni pravično, da se mu naloži prevzem strokovne odgovornosti zanje.

 

Nazaj