Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Predlagamo: Določitev vodje projekta naj se prepusti projektantu

Odkar je lani nekdanji Minister za javno upravo na vprašanje poslanca odgovoril, da uslužbenci na upravnih enotah ob izdaji gradbenih dovoljenj ne smejo presojati o tem, katera stroka glede na namen gradnje prevladuje, naši člani ne poročajo več o težavah pri njihovem imenovanju za vodje projekta. Izjema je en osamljen primer, ki pa se je za našega člana na koncu rešil ugodno.

Kljub temu smo v naših pripombah na GZ-1 v javni obravnavi predlagali, da se pojem prevladujoča stroka opusti in se izbor vodje projekta izmed pooblaščenih inženirjev in arhitektov prepusti projektantu.

Ne strinjamo se niti s predlagano zakonsko dikcijo GZ-1 v javni razpravi, da je vodja projekta za novogradnje praviloma pooblaščeni arhitekt, vodja projekta za novogradnje gradbeno inženirskih objektov pa praviloma pooblaščeni inženir. Tudi pojem »praviloma«, ni dovolj jasno določen in omogoča pristranska tolmačenja s strani MOP upravnim organom v korist arhitekturne stroke ter ustvarjanje neupravičenega monopola ene stroke nad drugimi. S tem imamo slabe izkušnje iz preteklosti, zato pričakujemo jasne in do vseh vključenih strok korektne zakonske dikcije.

Nazaj