Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Predlagamo: Določi naj se obveznosti vseh pogodbenikov

V 11. členu Gradbenega zakona je zapisano, da mora investitor v primeru, da sklene pogodbo za istočasno projektiranje, nadzor ali izvajanje z več pogodbeniki, določiti vodilnega pogodbenika, ki ima obveznosti projektanta, nadzornika ali izvajalca po tem zakonu. Če zakon beremo dobesedno, to določilo vodi do zaključka, da vsa določila za projektanta, nadzornika in izvajalca v Gradbenem zakonu veljajo le za vodilne pogodbenike, za ostale pa ne, obenem pa ni nikjer navedeno, kakšne so obveznosti in naloge ostalih pogodbenikov. Tak zapis škoduje jasni delitvi odgovornosti in po nepotrebnem zapleta pogodbene odnose med udeleženci.

Predlagamo, da se 11. člen popravi na način, da se črta del besedila »ki ima obveznosti projektanta, nadzornika ali izvajalca po tem zakonu«, naloge pogodbenikov pa naj se v zakonu jasno določijo tako za vodilne, kot tudi za druge pogodbenike.

Nazaj