Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Poziv MOP-u k ureditvi področja prezračevanja v zakonodaji

 

Na podlagi sprejetega sklepa UO MSS smo 24. avgusta na MOP poslali pobudo za ureditev področja prezračevanja skozi pripravo novega pravilnika, pri čemer smo kot izhodišče uporabili prejet odgovor MOP izpred treh let. Ob tem smo naslovnika opozorili tudi na neustrezen odnos do mehanskega prezračevanja že v samem Gradbenem zakonu (GZ) in upoštevajoč predlog tudi v njegovi načrtovani spremembi. V obeh je namreč dana možnost uporabe hibridnega in mehanskega prezračevanja samo za primere, če v prostorih z naravnim prezračevanjem ni mogoče doseči predpisane kakovosti notranjega zraka.

 

Ob predstavljenem izhodišču v GZ se ne more in ne sme spregledati, da predstavlja ključni element v svetu najbolj uporabljanega standarda ANSI/ASHRAE 62.1, (ki se nanaša na prezračevanje vseh vrst stavb, razen stanovanjskih v do treh nivojih),zahteva, da mora biti vsako območje, zasnovano z naravnim prezračevanjem, opremljeno še z mehanskim prezračevalnim sistemom. Torej, sistem prezračevanja mora biti v vseh primerih hibriden, razen v primerih, če so mesta in velikosti prezračevalnih odprtin »stalno odprte ali imajo nadzor, ki preprečuje njihovo zaprtje v obdobjih pričakovane zasedenosti« ali če »območja ne oskrbuje nikakršna oprema za gretje ali hlajenje«.

 

Stališče do mehanskega prezračevanja se spreminja tudi na MOP, kar se izkazuje iz predloga TSG-1-004, točka 4.2.5, iz katere izhaja, da se »z naravnim prezračevanjem lahko načrtuje le še stanovanjske stavbe, če so ob tem načrtovane ustrezne prezračevalne odprtine, tipično 100 cm2 za vtok zraka v bivalni prostori in 200 m2 za odvod onesnaženega zraka iz bivalnega prostora«. Ob tem je spregledano, da je ta zahteva neskladna s predpisanim vrstnim redom uporabe različnih sistemov prezračevanja v GZ. To pomeni, da je treba še pred sprejetjem PURES spremeniti zapis glede možnosti uporabe mehanskega prezračevanja v GZ.

Novico je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

 

Nazaj