Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Povzetek ugotovljenih disciplinskih kršitev in izrečenih sankcij v disciplinskih postopkih vloženih in pravnomočno zaključenih v letih 2021 do 2023


Spoštovani člani,

upravni odbor zbornice (UO IZS) je na zadnji seji obravnaval povzetek ugotovljenih disciplinskih kršitev in izrečenih sankcij v disciplinskih postopkih, ki so bili vloženi in pravnomočno zaključeni v letih 2021 do 2023 in odločil, da se z njim seznani članstvo z namenom, da do ugotovljenih in sankcioniranih nepravilnosti v prihodnje ne bi prihajalo več. Upravnim odborom matičnih sekcij pa je predlagal, da ga obravnavajo in po lastni presoji sprejmejo morebitna strokovna navodila.

Iz povzetka izhaja, da je bilo 8 postopkov vodenih zoper PI-G, 6 zoper PI-Geo in po en zoper PI-E in kandidata za strokovni izpit za PI-G. Izrečenih je bilo 10 opominov, 5 denarnih kazni in 2 pogojna začasna izbrisa.

V povzetku niso upoštevane disciplinske kršitve storjene zoper dolžnost stalnega poklicnega usposabljanja (število kreditnih točk).

Celoten dokument je objavljen tukaj.

Nazaj