Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Postopki dovoljevanja posegov v okolje enotno na Ministrstvu za okolje in prostor

 

Iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) se vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD), naravovarstvena soglasja, prenašajo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Istovrstni postopki dovoljevanja posegov v okolje in prostor se bodo združili na enem mestu. Združitev postopkov celovite presoje vplivov na okolje, predhodne presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje v integralnem dovoljenju se bodo prenesli na en organ namesto sedanjih treh. S tem želi Ministrstvo za okolje in prostor pospešiti usklajevanje in odločanje pri dovoljevanju posegov v okolje in prostor ter pričakuje, da bodo postopki izdajanja soglasij in dovoljenj s področja ohranjanja narave in okolja tako potekali hitreje.

Vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s področja varstva okolja ter ohranjanja narave, je potrebno od 1. 9. 2021 naprej naslavljati na MOP, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.  

Upravni postopki, ki so se začeli do 31. 8. 2021, se bodo končali na ARSO, zato je potrebno dopolnitve vlog in druga pisanja v zvezi s temi upravnimi postopki še vedno nasloviti na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.arso@gov.si.  

Z nedavnim vpisom ARSO v evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARSO postaja strokovna in raziskovalna institucija na področju meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških služb ter strokovna institucija na področju spremljanja in analize stanja okolja. ARSO bo tako opravljal strokovne in razvojne naloge spremljanja in ocenjevanja stanja okolja, vključno z ocenjevanjem stanja voda, zraka in tal in varstva pred hrupom v skladu s predpisi o varstvu okolja. ARSO bo še naprej izpolnjeval mednarodne obveznosti in opravljal naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Celotna novica je dostopna na povezavihttps://www.gov.si/novice/2021-09-01-postopki-dovoljevanja-posegov-v-okolje-enotno-na-ministrstvu-za-okolje-in-prostor/

Foto: spletna stran MOP.

 

Nazaj