Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Popis zakonodajnih predpisov s področja geodezije

 

Matična sekcija geodetov je pripravila podrobnejši pregled predpisov s področja geodezije in posplošen pregled relevantnih predpisov z drugih sodrodnih podočij, na katera se geodetsko področje navezuje.

Predpisi - zakoni, podzakonski akti in drugi dokumenti so popisani in zbrani iz objav Geodetske uprave RS, Inženirske zbornice Slovenije-Matične sekcije geodetov (Geoblog), v povezavi na podatke Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PisRS; www.pisrs.si) in informacijskega sistema Uradnega lista (www.uradni-list.si/).

Predpisi so v preglednici razvrščeni v okvirne tematske sklope, v kategoriji aktualni in pretekli predpisi, po vrstnem redu glede na vrsto in datum (v splošnem najprej zakoni po naraščajočem vrstnem redu datuma sprejema, potem podzakonski akti po naraščajočem vrstnem redu datuma sprejema in nato drugi dokumenti po naraščajočem vrstnem redu datuma sprejema oziroma nastanka).

Preglednica vključuje zlasti v tematskem sklopu Evidentiranje nepremičnin v okviru preteklih predpisov obsežnejši popis drugih dokumentov (navodil, šifrantov, metodologij, pojasnil in podobnih) v kolikor so bili identificirani oziroma pridobljeni, sicer je v ostalih tematskih sklopih popis osredotočen na aktualne zakonske in podzakonske prepise, uradno objavljene v Uradnem listu.

Glede na vire in način izvedbe popisa ni zagotovljena celovitost in sistematičnost. Predvideva se ažuriranje glede na dodatne ugotovitve in pridobitve podatkov (dokumentov) s strani aktivnih uporabnikov in drugih deležnikov ob sami uporabi.

Preglednica in dokumenti so objavljeni na podstrani MSGeo, strokovno gradivo oz. tukaj

 

Nazaj