Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

POMEMBNO OBVESTILO: IZS vladni koaliciji predlaga zavrnitev zakonodajnega predloga ZZNŠPP

Spoštovani člani,

Državni zbor RS bo jutri na izredni seji obravnaval predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države, ki ga je včeraj podprlo matično delovno telo – odbor za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo. IZS je v času od vložitve predloga zakona, s podporo 15.000 volivcev ga je še pred volitvami v DZ RS vložil Inštitut 8. marec, vodila aktivnosti, da do sprejetja dela predloga zakona, ki se nanaša na spremembo 14. in 18. člena GZ-1, ne bi prišlo oziroma da bi bili sprejeti amandmaji k tema dvema členoma, ki bi omejili škodljive posledice za pooblaščene inženirje in grajeno okolje. Žal se je izkazalo, da navkljub zagotovilom dela koalicije, da podpira naša stališča in besedili amandmajev k členoma v spreminjanju ter ju bodo vložili, amandmaja nista bila vložena.

IZS je posledično izjemno zaskrbljena zaradi nepopravljivih posledic, ki bi jih sprejem zakonodajnega predloga lahko prinesel.

Od sprejema zakona ni odvisen zgolj razvoj stroke v Sloveniji, temveč so ogroženi tudi splošna varnost gradenj, zdravje in človeška življenja. Zakonodajni predlog arhitektom in krajinskim arhitektom neupravičeno podeljuje pooblastila za vodenje gradenj, kar v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) pri opredelitvi pooblastil teh dveh reguliranih poklicev ni predpisano, zato se odpira tudi vprašanje pravne skladnosti obeh zakonov. Predlog nezakonito širi področje dela in poslovanja arhitektov in krajinskih arhitektov na področja, za katera niso strokovno usposobljeni. Hkrati bi to povzročilo neenakost obravnave različnih reguliranih poklicev pred zakonom, saj morajo pooblaščeni inženirji, vodje del, delovodje in mojstri s strokovnim izpitom izkazati poznavanje in obvladovanje vsebin vodenja gradnje, medtem ko arhitektom in krajinskim arhitektom tega ne bi bilo treba, ampak bi jim bilo to pooblastilo podarjeno. V IZS lahko razumemo, da je volilno telo želelo drugačno smer razvoja, vendar se zdaj odpira tveganje za nepopravljivo škodo, ki bi nastala s sprejemom nestrokovnega zakonodajnega predloga. Inženirska zbornica Slovenije nasprotuje predlogu zakona tudi iz razloga, ker bo z njim pooblaščenim inženirjem znova odvzeta pravica do vodenja projektiranja stavb, ki jim je bila vrnjena z Gradbenim zakonom, sprejetim novembra lani. Inženirska zbornica Slovenije ugotavlja, da predlog zakona v delu, ki se nanaša na spremembo Gradbenega zakona iz leta 2021, prinaša nove neenakosti in jih ne odpravlja, kot trdijo predlagatelji zakona, zato bo zbornica za zaščito interesov stroke ter 7.000 pooblaščenih inženirjev preučila možnosti rabe vseh pravnih sredstev, vključno s pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti zakonodajnega predloga. Inženirska zbornica Slovenije zato predlaga, da vladna koalicija ponovno razmisli o varnostnih tveganjih ter zakonodajni predlog na 10. Izredni seji Državnega zbora 14. julija 2022 zavrne.

S stališčem IZS smo danes seznanili vlado, ministra za okolje in prostor ter medije.

Sporočilo za medije

Nazaj