Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Polaganje kablov brez halogenov

S strani člana zbornice smo na IZS prejeli zanimivo vprašanje glede polaganja halogen free kablov. Podajamo obrazložitev.

Pojem halogen free oz. kabel brez halogenov se nanaša na konstrukcijsko lastnost kabla ter obnašanju izolacije v primeru ognja (sproščanje dima in škodljivih snovi).
Halogeni, kot je klor, so odlični izolatorji kot neprevodniki in se zato pogosto uporabljajo kot plaščni material za kable. Najpogostejši primer tega je polivinilklorid (PVC). Vendar uporaba halogenov predstavlja tudi tveganje. Ko plastika, ki vsebuje halogene, zagori, se ti halogeni sprostijo in pridejo v zrak, ki ga dihamo. Kombinacija z vodo ustvarja kislino, ki je strupena za ljudi. Pomembno pri uporabi halogena je, da mora biti uporabnik posebej pozoren na nevarnost, ki jo predstavlja potencialni požar.

Kje se torej uporabljajo kabli brez halogenov?
Pomembno je, da zlasti objektih z večjo požarno ogroženostjo uporabljamo kable brez halogenov. Torej, če se kabel uporablja tam, kjer obstaja povečana nevarnost požara, odsotnost halogena izključuje tvegan vir nevarnosti.
Vir: https://www.strojnistvo.com/fleksibilni-kabli-brez-halogenov-kdaj-in-zakaj.html 

Zahteve, uvedene z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega sveta in Evropskega parlamenta z dne 9. tekme 2011, so zahtevale poenotenje zahtev, ki so se do takrat v posameznih državah razlikovale. Direktiva je v celotnem obsegu zavezujoča od 1. julija 2017, proizvajalci pa so bili vnaprej ustrezno obveščeni, kar jim je omogočilo, da svoje izdelke prilagodijo svojim zahtevam.
V TSG 1-001:2019 so podane za določene objekte minimalne zahteve oziroma zahtevani razredi odziva električnih kablov na ogenj (Eca, Cca, B2ca, itd…). Konstrukcija kabla je tisti element, ki vpliva na razvrstitev nekega kabla v določen razred v skladu s SIST EN 50575.
Kabli s strožjimi zahtevami glede odziva na ogenj so običajno brez halogenov, saj navadni kabli s PVC ali PE izolacijo ne zadostijo strogim zahtevam.
Vir: TSG 1-001:2019: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG_1_001_2019_pozarna_varnost.pdf 

V bistvu CPR (Construction Products Regulation) direktiva opredeljuje in uvaja zahtevo po opredelitvi kablov in žic glede na vnetljivost in dim, ki ga oddaja požar.
Zaradi velikega odstotka požarov, ki jih povzroča napačna električna napeljava, je določitev namenjena povečanju zmogljivosti evakuacije in hitrejšemu gašenju požarov. Pravilo zajema izdelke, namenjene trajni uporabi v gradbenih konstrukcijah. V direktivi je med ostalim opredeljena varnost v primeru požara. Pri ocenjevanju kablov se ocenjuje pet parametrov, ki jih je treba upoštevati: ustvarjanje gorečih kapljic, ustvarjanje jedkih plinov, gostota dima, oddana toplota in širjenje plamena. V preskusu jedkosti (EN 50267-2-3) so podane stopnje a1, a2, a3, ki označujejo kislost plinov.
Vir: CPR (Construction Products Regulation) direktiva, ki je povzeta v našo TSG-1-001:2019: https://www.tme.eu/ng/en/news/library-articles/page/21616/what-is-cpr-directive-and-what-are-its-potential-consequences/ 

Če povzamemo, je zahteva po halogen free kablih posredno vključena v požarno varnostne zahteve za kable. Sicer se za posamezna področja glede na dejavnost lahko v področnih predpisih pojavijo posebne zahteve vezane na halogen (na primer NFPA).
Na primer pri fotovoltaičnih sistemih je v smernici SZVP 512 izrecno navedeno, da se za napajanje fotovoltaičnih sistemov smejo uporabljati zgolj kabli brez halogenov. Smernica je navedena tudi v TSG 01.


Sicer pa velja tudi načelo, da lahko projektant (PI požarnega varstva, PI elektrotehnike) na osnovi vedenj in potreb objekta ali dela objekta opredeli uporabo brez halogenskih kablov, s čimer to postane obvezno.

 

Nazaj