Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov


V Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2021 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mescih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022).


Na povezavi si lahko preberete pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor glede priprave podzakonskih predpisov. Link https://www.gov.si/novice/2022-06-17-pojasnilo-za-izvajanje-novega-zakona-o-urejanju-prostora-do-sprejema-podzakonskih-aktov/

Foto: Spletna stran MOP

 

Nazaj