Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Podali smo pripombe na Pravilnik o začasnih objektih

Na Ministrstvu za okolje in prostor so pripravili predlog novega Pravilnika o začasnih objektih, ki je bil v javni obravnavi do 30.3.2022. Da nam posredujete svoje pripombe smo pozvali tudi vas, naše člane (https://www.izs.si/aktualno/novice/v-javni-obravnavi-predloga-pravilnika-o-zacasnih-objektih-in-uredbe-o-razvrscanju-objektov).

Predlog pravilnika smo obravnavali v Projektni skupini za zakonodajo, v katero so vključeni člani vseh matičnih sekcij – pooblaščeni inženirji raznih inženirskih strok, ki delujejo na področju projektiranja, nadzora in izvedbe del. V Pravilniku o začasnih objektih opažamo mnoge pomanjkljivosti, nekatere tudi take, ki lahko pomenijo veliko tveganje za varnost in zdravje uporabnikov teh in okoliških objektov, na katere ti začasni objekti lahko vplivajo. Najbolj bode v oči to, da pri graditvi začasnih objektov ni zagotovljena udeležba pooblaščenih strokovnjakov s kompetencami za zagotovitev bistvenih zahtev, med drugim tudi iz naslova mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne varnosti, električne varnosti in drugih vidikov varnosti pri uporabi ter skladnosti z zahtevami okolja, čeprav med začasne objekte spadajo tudi objekti, katerih odpoved ali pa odpovedi objektov, na katere ti vplivajo, bi lahko privedla do izrednih posledic. Pozitivni učinki izključevanja pooblaščenih strokovnjakov iz procesa graditve začasnih objektov nikakor ne morejo prevladati nad tveganji, ki jih take rešitve prinašajo.

Naš dopis s podrobnejšimi pripombami na predlog Pravilnika o začasnih objektih je objavljen tukaj

Ker bi bilo potrebno predlog Pravilnika o začasnih objektih pred sprejemom še precej dodelati, smo Ministrstvu za okolje in prostor predlagali, da se sestanemo in jim pri tem pomagamo. Ponudili smo tudi pomoč pri pripravi drugih podzakonskih aktov GZ-1, ki so trenutno v pripravi.

Do 14.4.2022 je v javni obravnavi tudi Uredba o razvrščanju objektov, v zvezi s katero pripombe še pripravljamo.

 

Nazaj