Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Plačljivi standardi na ustavni presoji

Na Inženirski zbornici Slovenije pozdravljamo in podpiramo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o standardizaciji iz leta 1999 (ZSta-1), ki jo je v zvezi s plačljivimi obveznimi standardi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ta mesec sprožila na Ustavnem sodišču.

Pobuda se nanaša na:
- 4. odstavek 22. člena: »SIST (op. a. Slovenski nacionalni standard) se izda kot posebna publikacija in je avtorsko delo v skladu s predpisi o avtorski pravici. Razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote brez soglasja inštituta ni dovoljeno.«
- 23. člen: »Uporaba SIST je prostovoljna, razen v primeru, da je obvezna uporaba SIST določena s predpisom. Predpis, ki določa obvezno uporabo standarda, se mora sklicevati na SIST.«

Pobudnik se v dokumentu sklicuje predvsem na to, da oba člena kršita ustavno načelo zagotavljanja dostopnosti do predpisov (154. člen Ustave RS), načelo pravne države in z njo povezane pravne varnosti (2. člen Ustave RS). Po stališču pobudnika standardi, katerih uporaba je določena za obvezno po gradbeni in z njo povezani zakonodaji, vse dokler niso javno objavljeni kot vsi drugi predpisi, ne morejo zavezovati kot obvezni.

O izidu vas bomo tudi obvestili.

Spomnimo, da se je tudi naša zbornica s problemom dostopnosti standardov ukvarjala v preteklosti večkrat, še posebej intenzivno v letu 2012, ko smo poskušali rešiti tako problem dostopnosti do obveznih standardov z vidika plačljivosti kot jezika standarda, saj so nekateri z izjemo platnice v tujem jeziku. Pri tem je vlada RS odgovorila: »Standardi, katerih obveznost uporabe je določena s predpisom, morajo torej biti dostopni v slovenskem jeziku«. Tej interpretaciji so nasprotovala posamezna ministrstva, pa tudi SIST, zato do rešitve doslej ni prišlo.

Pri opravljanju poklicnih nalog je do morebitne odločitve ustavnega sodišča potrebno še naprej upoštevati veljavno zakonodajo in standarde, katerih uporaba je predpisana.

Ker so cene nakupa standardov visoke, vas želimo ob tej priložnosti opomniti na sporazum, ki ga je Inženirska zbornica Slovenije pred leti sklenila s SIST, po katerem lahko člani IZS kupujete elektronske verzije standardov po 45 odstotkov nižji ceni.

Pobuda za oceno ustavnosti: http://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202020/STANDARDI%20-%20POBUDA%20ZA%20OCENO%20USTAVNOSTI-A.pdf 

Nazaj