Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

PI požarne varnosti in izrečene disciplinske sankcije

 

Izrekanje disciplinskih sankcij: Pomembno obvestilo

Na Slovenskem inženirskem dnevu 2021 je zaokrožila izjava, da Inženirska zbornica Slovenije ni ustrezno vodila disciplinskih postopkov zoper pooblaščene inženirje s področja požarne varnosti in proti kršiteljem v primeru nepravilnosti ustrezno ukrepala.

Obveščamo vas, da je bilo v zadnjih desetih letih vodenih 6 disciplinskih postopkov zoper pooblaščene inženirje s področja požarne varnosti, pri čemer je bila v štirih primerih izrečena disciplinska sankcija (2x opomin, 1x začasna prepoved nastopanja na javnih natečajih s preizkusno dobo enega leta, 1x začasni izbris iz imenika za dobo enega leta s preizkusno dobo dveh let).

Ob tem želimo pojasniti, da se disciplinske postopke vodi na podlagi prejetih prijav, ki jih v primeru opaženih nepravilnosti na zbornico lahko posreduje tudi Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pravzaprav je po Gradbenem zakonu, ki je v uporabi od 1. junija 2018, inšpektor to dolžan storiti.

 

 

Nazaj