Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Okrožnice Strokovnega sveta IZS

Spoštovane članice in člani IZS,
pooblaščeni in nadzorni inženirji,

na podlagi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti je IZS z letom 2019 pričela z izvajanjem strokovnih nadzorov nad delom pooblaščenih in nadzornih inženirjev. Nadzor izvajajo nadzorne komisije, strokovni svet IZS pa vodi, usmerja in spremlja delo nadzornih komisij.

Člani strokovnega sveta so pregledali in analizirali zapisnike nadzorov ter na podlagi dosedanjih ugotovitev nadzornih komisij, kot tudi lastnih spoznanj, pripravili okrožnice, s katerimi vas želi strokovni svet opozoriti na pomanjkljivosti in napake, ki so bile ugotovljene v teh letih kot tudi usmeriti k še boljšemu opravljanju vašega inženirskega dela in k utrditvi ugleda reguliranega poklica.

Okrožnice so objavljene spodaj po matičnih sekcijah.

Okrožnica Matične sekcije elektro inženirjev

Okrožnica Matične sekcije strojnih inženirjev

Okrožnica Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev - požarna varnost

Matična sekcija rudarjev in geotehnologov
 
Okrožnica Matične sekcije geodetov

Vabljeni k branju!

Strokovni svet IZS

Nazaj