Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Okrožnice Strokovnega sveta članom zbornice za leto 2022

 

Redni strokovni nadzori nad pooblaščenimi in nadzornimi inženirji, ki jih je v začetku leta naključno izbral računalniški program, so zaključeni. Strokovni svet je skrbno prebral zaključna poročila vseh strokovnih nadzorov. Člane, nad katerimi je bil letos izveden redni strokovni nadzor, je povabil k izpolnitvi ankete o izvedenih strokovnih nadzorih. Anketa je pokazala, da se člani strinjajo z nadzori in nimajo večjih pripomb nad delom nadzornih komisij. Strokovni svet je zatem pregledal vprašalnike in navodila nadzornim komisijam ter pripravil okrožnice z napotki članom. V začetku prihodnjega leta bo strokovni svet organiziral posvete z vsemi člani nadzornih komisij s ciljem nadaljnjega optimiranja izvajanja strokovnih nadzorov.

Ob tem ponovimo, da opravlja zbornica strokovni nadzor z namenom:
• nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,
• nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,
• svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

Okrožnice so objavljene tukaj.

Nazaj