Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Okrožnica MSG št. 5 in okrožnica MSRG: Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah


Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev in Matične sekcije rudarjev in geotehnologov.


Seznanjamo vas, da je bila v okviru Tehničnih specifikacij za prometno infrastrukturo pripravljena Tehnična specifikacija za Kategorizacijo izkopov v zemljinah in hribinah (TSPI-PGV.05.100: 2023), ki jo je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo in objavilo 13.7.2023 in je dostopna TUKAJ

Za definiranje kategorije izkopov v zemljinah in hribinah smo v praksi predvsem pri cestogradnji večinoma uporabljali kategorizacijo, ki je zapisana v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za gradnjo cest (knjiga 3, 1989 in dopolnila IV. knjiga 2001). Omenjena kategorizacija je zaradi nejasno definiranih meja med posameznimi kategorijami, skromne členitve kategorij predvsem pri kamninah in zaradi novih tehnologij pri izvajanju zemeljskih del, preživeta. Opisano je pogosto vodilo v nejasne popise del, posledično pa do številnih zahtevkov izvajalcev gradnje za doplačila.

Nova Tehnična specifikacija za kategorizacijo izkopov v zemljinah in hribinah je pripravljena za potrebe projektiranja in gradnje prometne infrastrukture. Predlagamo, da se jo uporablja tudi pri izkopnih delih gradnje stavb in drugih visokih objektov ter pri izkopih komunalne in druge infrastrukture. Namesto dosedanjih petih kategorij izkopa nova TSPI-PGV.05.100 uvaja sedem kategorij, ki so jasno definirane, predvsem pa je meja med njimi lažje določljiva. Vsekakor pa je nova TSPI usklajena z v Slovenjih veljavnim evropskim standardom SIST EN 16907. Del tehnične specifikacije so tudi popisi del, ki bodo omogočili projektantom natančno definiranje količin, izvajalcem pa pripraviti primerljive ponudbe.


Lep pozdrav,


upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev in

upravni odbor Matične sekcije rudarjev in geotehnologov


Poslano: e-naslovi člani MSG in MSRG

Nazaj