Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Odziv na okroglo mizo o novem PURES: (Ne)uporabnost PURES-3 v praksi

Pooblaščeni inženirji IZS, člani MSS, smo več kot desetletje čakali na nadgradnjo PURES-2 predvsem za potrebe gradnje sNES, kar je povezano z različnimi ukrepi EU za dosego ogljično nevtralne družbe. Žal pa nov Pravilnik PURES-3 in pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 teh pričakovanj nista izpolnila, poleg tega tudi nista uporabna za vse projektantske pogodbe sklenjene po 5.6.2022, kot to izhaja iz 23. člena, saj ni nujno, da bo dokumentacija zaključena do v pravilniku določenega mejnega datuma.

Iz Pravilnika PURES-3 izhaja, da uporaba predpisa in tehnične smernice ni obvezna, kar je skladno z GZ-1 in kar pri PURES-2, kljub zapisanemu v takratnemu zakonu, ni bil primer. V PURES-3 je kot primer neuporabe pravilnika v točki 9 drugega odstavka 3. člena navedeno, da se ta ne uporablja za stavbe pokrite z napihljivimi konstrukcijami, ne samo za napihljive konstrukcije kot take, kar omogoča izigravanje.

Sicer pa prvo oviro uporabe PURES-3 predstavljajo ARSO vremenski podatki, ki niso na voljo v mednarodno priznanih standardiziranih formatih za uporabo uveljavljenih programskih orodij za dinamične analize kot so DOE EnergyPlus, IDA-ICE, TRACE, HAP… V letu 2021 smo na predstavitvi osnutka PURES-3 na ZAPS prisotni člani MSS pisno predlagali uporabo standardiziranih vremenskih datotek v formatih ASHRAE IWEC2, ki so na voljo za meteorološke postaje LJ-Bežigrad, LJ-Brnik in Portorož ter tudi za Sloveniji bližnje postaje, kot npr. Trst, Videm, Graz, Celovec… Podobno velja za druge oblike datotek, npr. TRY, EnergyPlus… Predlog, ki ni imel uspeha.

Postavlja se resno vprašanje zakaj PURES-3 namerno onemogoča uporabo obstoječih standardiziranih vremenskih datotek in s tem posredno uveljavljene in validirane programske opreme. Vprašanje, ki potrebuje jasen in prepričljiv odgovor! Še posebej ob vedenju, da je na primer najzmogljivejša programska oprema, to je EnergyPlus, prosto dostopna (»zastonjska«), odprtokodna in večplatformska, delujoča tako na Windows, Mac OS X in Linux operacijskih sistemih. Zakaj je ne bi uporabljali? Zato, ker zahteva zelo temeljito razumevanje delovanja različnih tehničnih sistemov stavb in tudi energijskih postrojenj, vendar je to za stroko lahko zgolj izziv, ne ovira.

PURES-3 in TSG-1-004:2022 nadalje ne opredelita termina validiran program in validiran test skladno z EN ISO 52016-1. Stanje kot sedanje, da bodo »izdelovalci« ponovno uporabljali nevalidirane komercialne programe proizvajalcev izolacijskih materialov, je strokovno povsem nesprejemljivo, saj ne moremo dopustiti še naprej, da posledično slovenski »izdelovalec« skozi vsakdanje delo ne pridobi znanj in usposobljenosti, primerljivih s strokovnimi vrstniki iz tujine. Tako imamo sedaj situacijo, da investitor, praviloma tuj, gradi trajnostno certificirano stavbo po enem od uveljavljenih sistemov (LEED, BREEAM…), tudi tuj energijski modelar pripravi za certificiranje potreben in v vseh pogledih zahteven energijski model stavbe, temu slovenski strokovnjak, »izdelovalec«, izključno za potrebe slovenske zakonodaje, doda še svojega, izvirno slovenskega. Nesprejemljivo je, da tudi po PURES-3 še naprej ostaja možnost dokazovanja 6. bistvene zahteve brez kakršnekoli dokazane usposobljenosti »izdelovalca«.

Program za dinamično analizo, ki se bo od sedaj naprej uporabljal, bi moral biti validiran s testnimi primeri po standardih EPB, ASHRAE in standardiziranimi testnimi vhodnimi podatki za vsaj tri slovenska klimatska področja. Stanje, da bi si projektanti sami pripravljali lasten nabor vremenskih podatkov, kot ga zahteva SIST EN ISO 52016:2017, je nesprejemljiv. Če zakonodajalec vztraja na nekih »slovenskih ARSO« podatkih za vsako koordinato, jih naj sam pripravi tako, da jih bo mogoče uporabljati z večino uveljavljene validirane programske opreme.

Na okrogli mizi STA je bila s strani predstavnikov ministrstva podana trditev, da je PURES-3 nadgradnja PURES-2, kar nikakor ni res. Izračuna po ISO 13790 (PURES-2) in ISO 52016:2017 (PURES-3) se močno razlikujeta, zato predstavljata PURES-3 in TSG-1-004:2022 za stroko novo slepo ulico. Namreč, standard EN ISO 52016:2017 vsebuje posebno urno metodo za izračun vlage in latentne energije, obremenitve in potrebe za vlaženje in razvlaženje ter urno vsebnost vlage v notranjem zraku, kar omogoča napovedovanje dinamičnega obnašanja stavbe na način, ki je še bolj podoben tistemu, ki ga zagotavljajo sofisticirana programska orodja, npr. EnergyPlus. Podana je možnost podrobnejšega upoštevanja urnih/dnevnih sprememb vremenskih pogojev, njihove dinamične interakcije s tehničnimi sistemi stavb, nadzornih vidikov in robnih pogojev (kjer je relevantno za izračun), zato EN ISO 52016:2017 predstavlja dodatno prednost glede na EN ISO 13790 TER omogoča uporabo modela kot simulacijsko orodje za uveljavitev strategij oblikovanja in nadzora glede na tehnične lastnosti stavbni sistemov.

Urna  metoda  izračunavanja skladno EN ISO 52016 :2017 predstavlja močnejši instrument kot njegov predhodnik EN ISO 13790, vendar od uporabnika še vedno zahteva iste vhodne podatke.  Primerjava  standardov je pojasnjena na povezavi: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5138782.

Posebno in dodatno težavo z novim PURES-3 predstavlja sam Eko sklad, ki v svojih razpisih uradno dopušča uporabo programskega orodja PHPP 9 ali 10, ki je bil izdelan na osnovi leta 2017 opuščenega standarda ISO 13790. PHPP programsko orodje je prostovoljni standard energetskega certificiranja za nove in naknadno prenovljene stavbe, katerega namen je zagotoviti največje udobje za uporabnike, odlično kakovost zraka v zaprtih prostorih in skoraj ničelno porabo energije. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je PHPP razvil privatni inštitut Passivhaus iz Darmstadtu v Nemčiji, vendar ima programsko jedro osnovo v EN ISO 13790. Povezava na pojasnilo PHPP programskega orodja: https://praxis-rb.com/en/keys-passivhaus-standard/.

Čeprav je v slovenskem predpisu (Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, Ur. l. RS, št. 57/21), v Prilogi 1, izrecno navedena zahteva po skladnosti programja PHPP z EPB standardom ISO 52016:2017 in je znano da računska jedra PHPP 9 ali PHPP 10 tega ne izpolnjujeta, kot tudi, da tega ne nameravajo spreminjati, uporabo tega programja pristojni dovolijo!

Zelo moti še pojasnilo predstavnika zakonodajalca, gospoda Jožeta Kaplarja, podano na omizju STA (https://www.youtube.com/watch?v=1amesXxmaEg - čas 52:10), da za EN ISO 52016:2017 v EU še ni napisanega programja. Kako je dejansko s tem, odkrijemo na povezavi: https://simquality.de/tools/.

Zaključek:

Namesto, da bi s PURES-3 in TSG-1-004:2022 inženirji resnično dobili prepotrebna orodja za načrtovanje stavb za zeleni prehod, je dejstvo ravno nasprotno. Dobili smo čisto praznino.

Mednarodno priznano programsko opremo za dinamično analiziranje, kot tudi že samo metodologijo za izračun, so razvijale univerze in strokovne institucije nekaj desetletij, zato dvomimo, da je kdorkoli v Sloveniji sposoben napisati ustrezen program, skladen s PURES-3 in TSG-1-004 do konca leta 2022. Sploh pa, zakaj izumljati izumljeno?

Pooblaščenim inženirjem tako preostane zgolj ravnanje po 41.členu GZ-1, to je neuporaba PURES-3 in TSG-1-004:2022, saj zaenkrat še ni na voljo ustreznega programja, poleg tega manjkajo tudi številne zahteve in pravila za tehnične sisteme in njihove sklope kot take.

Predloga za učinkovitejšo uporabo projektantskih orodij:

  • Primeri izračunov nekaj 100 tipskih projektnih rešitev z validiranimi programi IDA ICE, DOE EnergyPlus in podobno ter
  • priprava napotkov za projektiranje sNES stavb po zgledu že izvedenega projekta Projektni seti za gradnjo sNES v EU (https://www.conzebs.eu/).

Novico pripravila: mag. PI Andrej Kitak, univ.dipl.inž.str. in Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

Nazaj