Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Odgovarjamo na vprašanja o veljavnosti in uporabi novih Posebnih gradbenih uzanc

 

Posebne gradbene uzance (PGU 2020) so bile sprejete in objavljene na spletnih straneh Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Uporabljajo se za pogodbe, sklenjene po 21. decembru 2020. Predstavili smo jih tudi v decembrski izdaji IZS.NOVO. Člani Inženirske zbornice Slovenije nam postavljate v zvezi z novimi PGU različna vprašanja. Odgovore nanje smo poiskali v Odvetniški pisarni Carmen Dobnik in odvetniki in jih objavljamo spodaj. 

 

Ali PGU 2020 veljajo?

Da.

Pojasnilo: Uzance služijo natančnemu razlaganju obstoječih pogodbenih razmerij, stranke pa lahko njihovo uporabo kadarkoli izključijo, bodisi izrecno bodisi tako, da v pogodbi določeno vprašanje uredijo drugače. To pomeni, da uzance nikoli ne morejo iti v nasprotje pogodbeni volji posamezne stranke, če tega ne želi.

 

Ali so bile PGU 2020 sprejete na pravilen način?

PGU 2020 so bile sprejete na pravilen način.

Pojasnilo: Uzance starejša pravna teorija opredeljuje kot kodificirane poslovne običaje, sodobnejša pa kot podrobna pravila določenega ožjega poslovnega kroga, ki jih ne sprejme zakonodajalec, temveč najpogosteje združenja gospodarskih subjektov (gospodarske zbornice) ali posamezni gospodarski subjekti (borze, banke).

 

Ali je dovolj, da jih sprejmeta upravna odbora Zbornice za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala, ali bi jih morala sprejeti skupščina GZS? Ali bi morale biti objavljene v Uradnem listu RS?

PGU 2020 so bile sprejete na pravilen način. Objava PGU v Uradnem listu niti ni mogoča.

Pojasnilo: Ker pri PGU ne gre za zakon (ali drug predpis), tudi ne obstajajo posebna pravila glede njihovega sprejemanja. Iz tega razloga ni mogoče zatrditi, da PGU 2020 niso bile sprejete na pravilen način. PGU 2020 tudi niso objavljene v Uradnem listu RS zaradi določil Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS, št. 20/10 in 36/14), ki ne dovoljuje objave tovrstnih dokumentov.

 

Kaj je z veljavnostjo tistih PGU iz 1977?

PGU 1977 so razveljavljene z novimi PGU 2020.

 

Od kdaj se uporabljajo PGU 2020?

Od 21.12.2020 dalje.

Pojasnilo: Če uporabe PGU v pogodbi ne izključimo, se uporabljajo, pri čemer se pri pogodbah, ki so bile sklenjene do 20.12.2020 uporabljajo PGU 77, za pogodbe od 21.12.2020 dalje, pa PGU 2020. Stranke pa lahko tudi v novih pogodbah uporabljajo PGU 77 na način, da v pogodbi izrecno navedejo, da se uporabljajo PGU 77. S tem naredijo dvoje: - izključijo uporabo PGU 2020 in na podlagi 3. člena Obligacijskega zakonika vključijo v pogodbeni odnos pravila PGU 77.

V zvezi z veljavnostjo PGU 77 je na IusInfo (in podobno tudi na PISRS) objavljeno:

Razveljavljene z novimi Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, ki se uporabljajo od »21.12.2020 in niso objavljene v Uradnem listu RS, objavljene so na spletnih straneh Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.«

 

Imajo PGU v Obligacijskem zakonu res pravno podlago za uporabo?

Da.

Pojasnilo: Obligacijski zakonik (OZ) v 12. členu določa, da se v obligacijskih razmerjih gospodarskih subjektov za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med strankama.

 

Nazaj