Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Obvestilo GURS: Uporaba Tehničnih specifikacij - spremembe

 

S spremenjenimi Tehničnimi specifikacijami, št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021, ki so se začele uporabljati s 15.2.2021, je bilo uveljavljenih nekaj sprememb, ki so bile predhodno vsebinsko in strokovno usklajene s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev.

V povezavi z uveljavljenimi spremembami je bilo s strani izvajalcev geodetskih storitev izpostavljenih nekaj pomislekov v smeri ustrezne in medsebojno usklajene pravne podlage (zakon, podzakonski predpisi) v delu, ki se nanaša na izračun površine parcel.

V izogib različnim interpretacijam ter posledično postopkov pojasnjevanj in utemeljevanj ustreznosti ali neustreznosti zakonske podlage, smo se na Geodetski upravi Republike Slovenije odločili za umik uporabe Tehničnih specifikacij št. 35311-26/2020-2552-2 z dne 4.1.2021 v delu, ki se nanaša na izračun površine parcel, to je poglavje »6.2.2. Izračun površine parcele« in poglavje »6.2.3 Vsebina izračuna površin«.

Za izračun površin parcel se zato do nadaljnjega uporabljata poglavji »6.2.2. Izračun površine parcele« in »6.2.3 Vsebina izračuna površin« Tehničnih specifikacij št. 35311-26/2020-2552-1 z dne 15.01.2020.

Dopis GURS je objavljen tukaj

 

Nazaj