Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Obvestilo GURS o prenovi IS KN - Distribucijsko okolje (DO2)

Geodetska uprava je pripravila tretje obvestilo o načrtovanih spremembah pri  prenovi distribucijskega okolja v povezavi z Informacijskim sistemom kataster (IS KN). Dokument se nanaša na testno strukturo podatkov nove evidence registra naslovov.

Register naslovov (RN) je evidenca podatkov o naslovih, v katerem se vodijo naslednji podatki:

  • številka naslova,
  • naslov (naslov sestavljajo občina, naselje, ulica, hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja oziroma številka poslovnega prostora, če obstajata),
  • centroid naslova in
  • prostorske enote, na območju katerih se centroid naslova nahaja. 

V tem obvestilu, ki ga najdete tukaj, so podane še povezave na vzorce testnih struktur podatkov ter opise struktur.

Obenem Geodetska uprava obvešča, da je Dokument Migracija obstoječih identifikatorjev in kreiranje EID iz Obvestila 1 z dne 27.1.2022 (GU_DO2_UPO_migracija_identifikatorjev_EID.docx) posodobljen. Dodan je algoritem za kreiranje EIDjev.

Terminski plan implementacije ostaja nespremenjen.

Nazaj