Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Obvestilo Geodetske uprave RS - vektorizacija etažnih načrtov in njen vpliv na izvajanje katastrskih postopkov


Geodetska uprava RS nam je posredovala obvestilo, ki je namenjeno izvajalcem inženirskega dela katastrskih postopkov in sicer se nanaša na omejitve, ki jih prinaša izvajanje projekta »Vektorizacija etažnih načrtov« za izvajanje katastrskih postopkov.

Omejitve nastopajo pri izvozu podatkov in pri oddaji sprememb.

• Izvoz podatkov – pri izvozu podatkov bo izvajalec katastrskih postopkov prejel informacijo, da je stavba v postopku vektorizacije etažnih načrtov. Ta informacija pomeni priporočilo izvajalcu, da naj počaka z izdelavo svojega elaborata, dokler se ne konča postopek vektorizacije na tej stavbi. V primeru, da bo izdelal elaborat na osnovi podatkov pred vektorizacijo, bo moral izvesti predelavo elaborata.

• Oddaja sprememb (Sprememba z elaboratom) – nova kontrola 270 - Kontrola stavbe v postopku VEN prepreči oddajo elaborata, če je stavba, ki je sestavina v katastrskem postopku, tudi v postopku vektorizacije etažnih načrtov.

Projekt vektorizacije etažnih načrtov je del projekta informacijske prenove nepremičninskih evidenc v okviru projekta Zeleni lokacijski okvir in je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Izvedba del je dvoletna in se zaključuje 31.5.2025.

Izvedba projekta obsega vektorizacijo etažnih načrtov za izbranih 6.292 stavb. Gre za stavbe, ki so bile vpisane v kataster stavb pred aprilom 2018, za katere so bili izdelani etažni načrti po posameznih etažah na papirju in so v arhivu elaboratov shranjeni zgolj njihovi skanogrami (rastrski podatki etažnih načrtov v elaboratih v PDF/A formatu).

Kasnejši elaborati za vpis stavbe in spremembe podatkov o stavbah vsebujejo etažne načrte že v digitalni, geolocirani vektorski obliki. V okviru vektorizacije etažnih načrtov se bo preverjalo tudi skladnost podatkov stavbe evidentiranih v katastru nepremičnin s podatki v etažnih načrtih.

Določena neskladja se bodo v sodelovanju s predstavniki območne geodetske uprave, na območju katere stavba leži, tudi reševala, pri čemer bodo lahko, pri morebitnih napakah ugotovljenih v obravnavanih elaboratih, v zvezi z njihovo odpravo pozvani tudi geodetski izvajalci, ki so le-te izdelali.

Obvestilo Geodetske uprave si lahko ogledate tukaj.


Nazaj