Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Objavljena nova verzija PRIPOROČIL UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER


Obveščamo vas, da je bila 8.8.2023 na Portalu Prostor objavljena nova verzija dokumenta PRIPOROČILA UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER – verzija 9. Spremembe uvedene v priporočila so rezultat dela Skupne posvetovalne skupine za koordinacijo aktivnosti pri izvajanju Zakona o katastru nepremičnin in uporabi novih informacijskih rešitev (SPS GURS IZS GIZ GI).

V novi verziji priporočil je spremenjeno poglavje 8 – NEPOSREDNA BLIŽINA in sicer je dodano podpoglavju 8.2.2.1 VKLJUČITEV PARCEL V LASTI TRETJIH OSEB V KATASTRSKI POSTOPEK ZARADI NEPOSREDNE BLIŽINE. Opisano je postopanje, ko je potrebno zaradi pravil neposredne bližine urejati mejo med parcelama, katerih ni lastnik investitor oziroma lastnik stavbe.

Dodano je tudi poglavje 11 - UMIK SOGLASJA PO IZVEDENI MEJNI OBRAVNAVI, ki opredeljuje postopanje v primerih, ko se stranke po izvedeni mejni obravnavi premislijo / umaknejo soglasje. To se lahko zgodi po izvedeni mejni obravnavi pred oddajo elaborata, torej v času trajanja inženirskega dela katastrskega postopka, ali po oddaji elaborata in kreiranju zahteve, torej v času upravnega dela katastrskega postopka.

Nova verzija Priporočil je dostopna na povezavi:

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/Parcele_stavbe/Drugo_razno/Navodila/Priporocila_z_dne_08_08_2023-verzija_9.docx

Nazaj