Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Objavljena je nova verzija PRIPOROČIL UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER (verzija 11)

Spoštovani,

nova verzija PRIPOROČIL UVAJANJA PRAVIL ZKN IN UVEDBE IS KATASTER (verzija 11) je bila dne 10.7.2024 objavljena na Portalu Prostor (https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/parcele-in-stavbe/drugo/razno/navodila/).

V novi verziji so podana spremenjena pravila za določanje upravnega statusa točk in sicer:

• Status 1-urejena se določi

- točki, ki predstavlja lom na parcelni meji in
- točki v liniji urejene meje, za katero so vsi lastniki vključeni v katastrski postopek izjavili, da se strinjajo z njenim položajem (v vseh smereh);

• Status 2-delno urejena se določi točki v liniji urejene meje za katero vsaj eden od lastnikov vključenih v katastrski postopek ne poda izjave, da se strinja z njenim položajem.

Status, ki ga določimo točki, je odvisen od tega ali točka, ki ji določamo status v liniji urejene meje (linijska točka) ali predstavlja lom linije.

Pomembno je tudi, da se točk s statusom 2-delno urejena NE OZNAČUJE.

Spremenjena vsebina priporočil, glede določanja statusa točk, stopijo v uporabo za vse zahteve z elaboratom, ki bodo vložene v IS kataster po 31.12.2024. Za vse zahteve z elaboratom vložene pred tem datumom, pa se spremenjena pravila že lahko upoštevajo.

V novi verziji priporočil je odpravljena tudi napaka pri prikazu spremenjenih točk pri primeru razmejitve koordinatnega vklopa in lokacijske izboljšave (Primer 2 poglavje 12.2.2, str.:101).

Sprememba vpliva tudi na odgovora pod zaporedno številko 20 in 21 v Bazi znanja GURS (https://lookerstudio.google.com/reporting/ad4a40ea-492a-42e4-98bc-f4cd495bb42c/page/JYI9C). Odgovora bosta usklajena z vsebino priporočil v naslednjih dneh.


Lepo pozdravljeni,

Matej Plešnar, inž.geod.
Predsednik MSGeo

Nazaj