Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljen novi PURES 2022

 

V razglasnem delu Uradnega lista RS št. 70/22 je bil v petek, 20. maja, objavljen novi PURES, ki začne veljati 15. dan po objavi.

V njegovem 13. členu znaša minimalni zahtevani ROVE (Razmernik OVE) 50%, ki predstavlja »v odstotkih izraženo razmerje med potrebno obnovljivo primarno energijo energentov, proizvedenih v, na, ob stavbi ali v njeni neposredni bližini ali dovedenih v stavbo iz oddaljenih sistemov, glede na skupno potrebno primarno energijo za delovanje TSS v enem letu« in je smiselno enak RER po opredelitvi REHVA. AN sNES tega prav tako predpisuje najmanj v višini 50%.

V prehodnih in končnih določbah pravilnika je zapisano, da se kazalniki energijske učinkovitosti energetsko manj zahtevnih in energetsko zahtevnih stavb po novem PURES lahko do 31. decembra 2022 določajo po računski metodi, ki je določena v PURES 2010 in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004: 2010, vendar se izkazujejo na način, ki je naveden v novem pravilniku. Do istega datuma se lahko energetsko zahtevne stavbe štejejo za energetsko manj zahtevne stavbe in se zato uporabijo robni pogoji za energetsko manj zahtevne stavbe in stacionarno modeliranje, kot to opredeljeno v TSG-1-004: 2010.

Glede izdelave same projektne dokumentacije v prehodnem obdobju je v 23. členu naslednji zapis: »Do 31. marca 2023 se projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje lahko prilagata elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ), če:

  • so bile pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ali projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, sklenjene pred uveljavitvijo pravilnika,
  • je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo PZI poslano v objavo pred uveljavitvijo pravilnika, če se PZI oddaja v postopku javnega naročanja,
  • je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PZI v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
  • je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo pravilnika, če se PZI oddaja kot evidenčno naročilo.«

Izpostavljam enajsti odstavek 17. člena, ki se nanaša na prezračevanje in ga v lanskem osnutku ni bilo. Odstavek se glasi: »Če je pri novih in rekonstruiranih stavbah načrtovano mehansko prezračevanje, je treba načrtovati in vgraditi sisteme za rekuperacijo toplote zraka.« Pomeni, PURES 2022 ne postavlja zahteve po obveznem mehanskem prezračevanju z zajemanjem zavržene toplote zraka, ker ga tudi ne more, saj bi bil sicer v nasprotju z GZ-1. Kot že večkrat izpostavljeno, šesta bistvena zahteva v gradbenem zakonu, to je ravno tista, vezana na energijo, se glasi: »Če z naravnim prezračevanjem v prostorih ni mogoče doseči predpisane kakovosti zraka, se uporabi sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja, ki mora omogočati učinkovito vračanje toplote zraka.«

Zato se v namen varčevanja z energijo, v primeru, da onesnaževalci v zunanjem zraku ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti, uporabi naravno prezračevanje. Z odpirajočimi okni odprtinami na fasadi in odvodnimi jaški v sanitarnih prostorih, hodnikih, ali s strešnimi odprtinami v atrijih. Brez vsakršnih ventilatorjev za prezračevanje. Z izbranim naravnim prezračevanjem sicer ne bodo vedno izpolnjene vse zahteve iz PURES 2022, to niti ni potrebno, saj bodo z njim izpolnjene zahteve zakona, ki je hierarhično višji akt. Vse zahteve PURES 2022 bo tako mogoče izpolniti samo v primerih, ko naravno prezračevanje ne bo mogoče uporabiti, in bo moralo biti uporabljeno mehansko in/ali hibridno prezračevanje.

Za pomoč pri projektiranju naravnega prezračevanje sicer priporočam priročnik ASHRAE Design Guide for Natural Ventilation, ki je izšel v lanskem letu in ima preko 300 strani. Tematiko obravnava resnično temeljito, vključno z izračuni odprtin za dovod in jaškov za odvod zraka…

Sicer pa predpisovanje sistema rekuperacije toplote pri mehanskem prezračevanju brez ene same izjeme kaže na nepoznavanje pripravljavcev pravilnika širine področja mehanskega prezračevanja ter tozadevnih omejitev. Potrjuje pravilo, da pravilnik, ki ureja določeno strokovno področje, niti ne more začeti nastajati brez vključitve njegovih uporabnikov, praktikov na tem področju. Za primer izpostavljenega zapisa, brez pooblaščenih inženirjev s področja strojništva.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

 

Nazaj